logo logo
Ini Cerita Untuk Anakku; Bagaimana Ceritamu Untuk Anakmu?

Ini Cerita Untuk Anakku; Bagaimana Ceritamu Untuk Anakmu?

“Urip mung mampir ngombe,” Hidup itu cuma bersinggah untuk minum, Nak. Kalau teman-teman Ayahmu semasa kuliah dulu menyebut dengan guyonan “Urip mung nunut ngiyup” Hidup itu cuma nebeng...
bottom