logo logo

Kumpulan Hadits

Kumpulan sedikit Hadits semoga bermanfaat :

 • Bagi tiap-tiap sesuatu ada jalannya, dan jalan ke surga adalah Ilmu (HR. Dailamy dari Ibnu Umar).
 • Sedekah yang paling utama adalah orang Islam yang belajar suatu ilmu kemudian ia ajarkan ilmu itu kepada saudaranya muslim (HR. Ibnu Majah)
 • Keutamaan ilmu itu lebih baik dari pada keutamaan ibadah, sedang sebaik-baik agama kalian adalah wara’. (HR. Thabrani).
 • Bahaya ilmu itu ada dua, ialah lupa dan menyia-nyiakan ilmu. Termasuk menyia-nyiakan ilmu ialah membicarakannya dengan orang yang bukan ahlinya. (HR. Ibnu Abi Syaibah).
 • Beramalllah untuk duniamu seolah-olah engkau hidup selama-lamanya, dan beramallah engkau buat akhiratmu, seolah-olah engkau akan mati besoknya. (HR. Ibnu Asakir).
 • Amal yang paling disukai Allah, bahwa engkau mati sedangkan lidahmu basah (selalu) daripada mengingat Allah. (HR. Baihaqi dari Mu’adz).
 • Sesungguhnya Allah tidak melihat bentuk badan dan rupamu, tetapi langsung melihat/memperhatikan nilai dan keikhlasan dari hatimu. (HR. Muslim).
 • Kesabaran itu pukulan pertama dari bala. (HR. Bukhori dan Muslim).
 • Barangsiapa yang dikehendaki oleh Allah padanya suatu kebaikan (keuntungan), maka diberinya penderitaan. (HR. Bukhori).
 • Tiga seorang muslim yang menderita kelelahan atau penyakit atau kesusahan (kerisauan) hati, bahkan gangguan yang berupa duri melainkan semua kejadian itu akan berupa penebus dosanya. (HR. Bukhori dan Muslim).
 • Tinggalkanlah apa yang kau ragu-ragukan, kepada apa yang tidak kau ragu-ragukan (Kerjakan apa yang tidak kau ragukan). Sesungguhnya kebenaran membawa ketenangan, dan dusta itu menimbulkan keragu-raguan. (HR. Tarmudzi).
 • Kasihilah akan kekasihmu dengan cara yang baik, boleh jadi engkau akan membencinya pada suatu ketika, dan bencilah apa yang engkau benci dengan cara yang baik, boleh jadi engkau akan mengasihinnya pada suatu ketika. (HR. Tarmudzi).
 • Tiadalah perbandingan dunia ini dengan akhirat, kecuali seperti seorang yang memasukkan jarinya dalam lautan besar maka perhatikan berapa dapatnya. (HR. Muslim).
 • Apabila amanat disia-siakan, maka tunggulah kehancurannya, berkata seseorang: bagaimana cara menyia-nyiakan amanat ya Rosulullah? Nabi berkata: Apabila diserahkan sesuatu pekerjaan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. (HR. Bukhori).
 • Malu adalah perhiasan, bertaqwa kepada Allah adalah kemuliaan, sebaik-baik tunggangan adalah sabar, dan menantikan kelapangan Allah swt, adalah ibadah. (HR. Hakim).
 • Senyummu melihat wajah saudaramu, bagimu adalah shadaqoh, dan menyuruhmu akan yang baik-baik dan melarangmu akan yang mengkar-mungkar, adalah shadaqoh, dan menunjukkanmu akan seseorang dalam perjalanan yang sesat, bagi engkau adalah shadaqoh, dan membuangmu akan batu, duri dan tulang dari jalan, bagmu adalah shadaqoh. (HR. Bukhori).
bottom

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

bottom